วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การจับจีบผูกผ้า


การจัดงานในโอกาสต่างๆ นิยมใช้ผ้าเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดตกแต่งสถานที่ให้ ดูสวยงามขึ้น โดยการผูกผ้าและจับจีบผ้าให้เป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สถานที่จัดงานมีความโดดเด่นสวยงามมากขึ้น ผู้เขียนจึงได้จัดทำเอกสาร เพื่อแสดงให้ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงเทคนิคการผูกผ้าและจับจีบผ้าตามหลักวิชา จากประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกอบรมนำมาปฏิบัติในการจัดตกแต่งสถานที่ในโอกาสต่างๆ โดยได้รับมอบหมายให้จัดตกแต่งสถานที่ด้วยการผูกผ้าและจับจีบผ้า เป็นเวลานานกว่า 10 ปี
เว็ปนี้จัดทำขึ้นสำหรับครู อาจารย์ ผู้สอนวิชาชีพ ตลอดจนสถานประกอบการและชุมชน สามารถนำความรู้และทักษะในการนำผ้าไปผูกและจับจีบให้สวยงาม ทำให้เกิดการประกอบอาชีพการรับบริการจัดตกแต่งสถานซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ต้องการเรียนเต็มหลักสูตรติดต่อกลับมาที่
อาจารย์ สุพรรณ๊ สุกใส
T. 086-669-3656
E mail. มาที่ supdnnee_tun@hotmail.com ค่ะ
ภาคสนามค่ะ